Dr. Hulda Clark

je poznati fiziolog, biofizičar, naturopat i autor mnogih knjiga o ne klasičnoj medicini. Započela je svoje studije na kanadskom sveučilištu Saskatchewan, gdje joj je dodijeljena titula liječnika, Magna Cum Laude i magistra sa posebnim zaslugama u području biologije. Nastavila je studije na McGill University, a zatim na Sveučilištu

Minessota, gdje je proučavala biofiziku i fiziologiju stanica. 1979. g. prekinula je istraživanja financirana od Vlade, te započela vlastita istraživanja. Nekoliko godina kasnije završila je Clayton College of Natural Health, gdje joj je dodijeljen stupanj naturopata.1993. g. izdala je knjigu Lijek za sve vrste raka (Cure for All Cancers), u kojoj je objašnjavala

povezanost raka sa parazitom Fasciolopsis Buskii. Taj parazit je bio prisutan u svakoj osobi, oboljeloj od raka. I suprotno, kad bi parazit bio eliminiran, rak bi se brzo povlačio. Hulda Clark je od teških bolesti izliječila više od 20.000 pacijenata. To svakako o efikasnosti njene metode govori puno.

Antiparazitni program

AKCIJA – POSEBNA PONUDA ANTIPARAZITNI PROGRAM
37,10 EUR
UMJESTO
47 EUR